Десетият ден от Мухаррам

    Ибн Аббас предава, че когато Пророка (с.а.с.) се приселил в Медина разбрал, че мединските евреи постят в десетия ден от Мухаррам. Те казвали, че в този ден Муса (а.с.) и неговите последователи прекосили Червено море и Фараона бил удавен. Когато чул това Пратеникът(с.а.с.) казал: "Ние сме по-близко до Муса (а.с.) отколкото вие" - и наредил на мюсюлманите да говеят в десетият ден от Мухаррам. (Абу Давуд)

     Ибн Аббас (р.а.) предава:" Когато Пророка (с.а.с.) говееше в десетият ден от Мухаррам и нареди на сахабетата също да говеят, те му казаха: Това е ден, почитан от евреите и християните. Тогава Пророка (с.а.с. ) каза: Следващата година, с позволението на Аллах, ще говея и деветия ден." (Муслим)

     Този хадис ясно показва, че трябва да се говее на деветия и десетия ден от Мухаррам, но ако се пропусне деветия, трябва да се говее на единадесетия ден, за да се различаваме от евреите.

     "Който говее в десетия ден от Мухаррам ще му бъдат опростени малките грехове." (Абу Катада)