Абдуррахман бин Ауф

    Абдуррахман бин Ауф е един от първите осем приели Исляма и един от десетте зарадвани с Дженнет.

     След Хазрети Омар е един от ключовите образи в съвета за избор на халиф и един от хората които е давал фетва в Медина по времето на Пророка (с.а.с.).

     Два дни след като Ебу Бекир приема исляма Абдуррахман бин Ауф също го последва и изтърпява всички трудности причинени им от неверниците.

    За да живее по-спокойно Исляма се премества в Етиопия, а след това и в Медина. Когато Пратеника (с.а.с.) побратимява в Медина преселниците и местните Саад бин ер Раби му прави предложение:

  - Братко в Медина съм един от най-богатите. Имам две градини и две съпруги. Избери си градината, която харесаш за да ти я дам и си избери една от съпругите ми, за да се разведа с нея.

    Развълнуван от това предложениеАбдуррахман бин Ауф казал:

  - Аллах да ти умножи богатството и да благослови съпругите ти! Покажи ми пътя за пазара да се занимавам с търговия.

    Абдуррахман бин Ауф започва да се занимава с търговия и за кратко време започва да печели много, след което се жени. И всичко това благодарение на дуата, която Пратеникът (с.а.с.) направил за него, така той станал един от богаташите в Медина. През това време Абдуррахман бин Ауф не изоставил меча по пътя на Аллах. В Бедир и Ухуд се бил много смело.

    Когато Пратеникът (с.а.с.) изпращал комисия Абдуррахман бин Ауф поемал всички разноски. Пратеникът (с.а.с.) правел дуа Аллах да благослови имуществото му. В похода Табук мюсюлманите трябвало да направят голяма жертва и било много важно да се осигури на войниците животни, чрез които да се придвижат и имуниции. Защото противниците били много добре подготвени. През това време в Медина хората живеели много трудно. Пратеникът (с.а.с.) поискал от сахабетата да дадат, това което имат, за похода. Абдуррахман бин Ауф без да се притеснява донесъл 200 кг. злато на гърба си и го поставил пред Пратеника (с.а.с.). Пратеника (с.а.с.) го попитал дали е оставил нещо за семейството си, при което той отговорил: -Това препитание, което им е отредил Аллах.

    За един намаз Пратеника (с.а.с.) закъснял и той кланял хората. По време на намаза Пратеника (с.а.с.) дошъл и довършил намаза си с тях. Каква по- голяма чест от това в присъствието на Пратеника да си имам!

    Абдуррахман бин Ауф, освен че притежавал голямо богатство бил богобоязлив и скромен. След смъртта на Пратеника (с.а.с.) се грижел за майките на вярващте. Не се задоволявал с това, а й дал голямо имущество. Това ,че е харчил по пътя на Аллах всичкото богатство, смъртта му натъжила много сахабетата. На погребението присъствали вуйчото на Пратеника (с.а.с.) Сад бин Еби Ваккас, Хазрети Осман, и Хазрети Али Аллах да е доволен от тях и да ги дари с Дженнет. Амин!