Молитвите на Пророка Мухаммед (с.а.с.)

    „Всевишни, отдели греха от мен, така както Си отделил изтока от запада. Всевишни, пречисти ме от прегрешенията, така както бялата дреха се почиства от мръсотията.”

    „Всевишни, искам от Теб цялата знайна и незнайна благодат, с която сега ме даряваш и с която ще ме дариш в бъдеще. Всевишни, на теб се уповавам от явното и скритото зло, което сега ме сполетява и което ще ме сполети в бъдеще.”

     „Ако ме оставиш на саме със страстите вътре в мен, в такъв случай ще ме подтикнеш към слабостта, безпомощността, греха и прегрешението. Аз се надявам единствено на Твоята милост. Прости греховете ми, защото само ти можеш да прощаваш греховете. Приеми покаянието ми, защото Ти си Приемащия покаянието и Всемилостивия.”

     „Всевишни, пази ме от знание, от което няма полза, от сърце, което не настръхва, от ненаситна душа и от молитва, която не среща отклик.”

     „Всевишни, искам от теб постоянство в делата и решимост да вървя по правия път. Моля Те да ме дариш с благодарност за получената от теб благодат и да ме направиш достоен в богослуженията. Моля Те езикът ми винаги да изрича истината и сърцето ми да е винаги чисто.”

     „Всевишни, искам от теб единствено праведните дела, моля Те да бъда далеч от злодеянията и да обичам бедните.”

     „Всевишни, не ме отделяй от правия път! Всевишни, моля те за благочестие, непорочност и душевно богатство.”

    „Всевишни, дари ни с благополучен край във всичките ни дела, пази ни от унижение на земята и мъчение в Сетния ден.”