Благодарихме ли на Аллах за нашето зрение?

    Сляпо момче седеше до една голяма сграда, до краката му имаше шапка с няколко монети, а в ръката си държеше знак, на който пишеше “Аз съм сляп, моля помогнете!”.

    Един мъж, който минаваше пусна няколко монети в шапката, след това взе знака и написа нещо и пак го върна на сляпото момче. Много скоро шапката започна да се пълни. Вече много певече хора пускаха пари в шапката.

    По-късно същият човек, който беше сменил надписа на знака се върна, за да види какво се е случило. Сляпото момче го позна по стъпките и попита: "Вие ли сте този който смени надписа на знака ми тази сутрин? Какво написахте?

    Мъжът отговорил: “Аз написах истината. Написах това, което и ти беше написал, но с други думи.”

    Това, което бил написал мъжа било: “Днес е прекрасен ден, а аз не мога да го видя!”

    Мислите ли, че и двата надписа означават едно и също?

    Разбира се и от двата надписа се разбира, че момчето е сляпо. Но първият надпис казва на хората само, че момчето е сляпо, докато вторият надпис казва, че те са големи късметлии, че не са слепи и могат да видят този прекрасен ден.

    "Той е Онзи, Който създаде за вас слуха и зрението, и сърцата. Колко малко сте признателни! " (Сура Му`минун:78)

* * *