Бъдете внимателни какво отглеждате!

    Аллах Всевишния е казал: „О, вярващи, бойте се от Аллах и бъдете с искрените!“ (9: 119)

    И е казал също: „...да бъдат искрени пред Аллах е най-доброто за тях“ (47: 21).

    Имало едно време един император в Далечния изток, който вече остарял и някой друг трябвало да заеме мястото му. Но вместо на своето място да постави, някой роднина или приятел, той решил друго. Императорът събрал всички младежи и казал:

     - Време е да се оттегля от своя трон и вие да изберете следващия император. Реших един от вас да заеме моето място.

     Младежите били шокирани, но императорът продължил:

     - Днес ще дам на всеки един от вас семена. Едни специални семена. Искам да посадите тези семена и след една година да се върнете с това, което сте отгледали. И по това какви растения сте отгледали аз ще избера следващия император.

    Едно момче на име Линг, както всички останали също получил семена. Той се прибрал вкъщи и разказал на майка си какво се е случило. Тя му помогнала да засади семето в саксия, Линг започнал да го полива всеки ден внимателно и да чака да види какво растение ще излезе от това семе.

     След около три седмици Линг чуваше своите приятели да се хвалят със своите растениа, а в неговата саксия все още нямаше нищо. Това много натъжаваше Линг.

    След шест месеца в саксията на Линг все още нищо не беше изникнало. Той вече знаеше, че семената няма да поникнат. Всички останали вече имаха дървета и най-различни растения от своите семена.

    След като една година най-накрая изтекла всички се събрали пред двореца, за да покажат своите растения, които са отгледали. Само Линг не смеел да занесе своята празна саксия. Той с тъга съобщил на майка се, че не смята да ходи и да се излага с празна саксия, но майката казала да отиде въпреки всичко. Стомаха на Линг се свивал от мъка, но все пак решил да послуша майка си и да отиде при императора.

     Когато го видели другите започнали да му се смеят на празната саксия, а на други им станало жал за него.

    Императорът накрая дошъл и видял най-разнообразни растения, но когато съзрял празната саксия на Линг се обърнал към всички и казал:

    - Ето това е вашият нов император.

    Всички се учудили на решението на императора. А той продължил:

    - Точно преди една година на всички вас дадох преварени семена и ви казах да ги засадите и отгледате. Но всички вие сте сменили семената освен Линг. Той единствен прояви честност и се осмели да донесе празна саксия. Ето защо той ще бъде новият ви император.

    „От Ибн Масуд, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Искреността насочва към благочестието, а благочестието насочва към Рая. Човек проявява искреност, додето бъде записан при Аллах като много искрен. Лъжата насочва към разпътството, а разпътството насочва към Ада. Човек проявява лъжливост, додето бъде записан при Аллах като голям лъжец“ (всепризнат хадис).

* * *