Днес

Днес всеки по баровете, по дискотеките нощува,

Камоли от ислям да се интересува!

Днешно време това не ги вълнува,

Всеки на друг се преструва.

Всички имена на алкохола знаят,

А на Аллах Великата сила

Не щат да признаят.

Вече глупости си инжектират

И пак като неверници не спират да умират.

За безсмъртни се мислят

И живота свой не осмислят.

Защо сме тук? – за поредния махмурлук?!

Ще се осъзнаят, когато Къямета настъпи

И пред трона на Аллах всеки стъпи.

Автор: Айше Ахмед Сунай