Дуата на майката

    Един ден Муса (а.с.) направил следната дуа:

    - О Аллах посочи ми кой ще бъде моят съсед в Дженнета?

    Аллах Теаля му отговорил:

    - Муса, отиди на тава място, там има един касапин, той е твоят съсед в Дженнета.

    Пратеникът Муса (а.с.) отишъл на посоченото му от Аллах място, намерил касапина и останал да му гостува.

     Когато се прибрал вкъщи, човекът носел едно парче месо, сготвил го и свалил една голяма кошница, която била закачена на тавана, а в нея била майката на този човек. Нарязал месото на малки парченца и започнал да храни майка си, давайки й парченце по парченце в устата.

     Муса (а.с.) попитал:

     - Какво е това в кошницата?

    Човекът отговорил:

     - Това е моята майка. Аз не се ожених, защото се страхувах, че съпругата ми няма да я гледа, затова сам я гледам. Страхувам се, че ако е на земята някоя мишка може да й навреди, затова я държа в тази кошница на високо.

    В този момент жената казала нещо с тих глас.

     - Какво каза? Попитал Муса (а.с.).

     След като отново вдигнал майка си, човекът отговорил:

    - Аз вече много години все така храня, напоявам и се грижа за всички нужди на майка си, а тя винаги ми казва следното:

    „Синко Аллах да ти отреди да бъдеш съсед на Муса (а.с.) в Дженнета.” И сега ми каза същото.

     Тогава Пратеникът (а.с.), който до този момент не бил споменал кой е, разкрил, че той е Муса (а.с.) и казал благата вест на касапина, че той ще бъде неговият съсед в Дженнета.

* * *