ГУСЮЛ АБДЕСТ

   1. Определение: Гусюл абдест – измиване на цялото тяло с чиста вода с възнамерение за ибадет.

   2. Начин на правене на гусюл абдест: Най-напред се прави нийет, след това се измиват ръцете до китките, после се измиват интимните (срамните) места и се взема малък абдест. След това се измива цялото тяло като се започне от главата, дясната половина на тялото, лявата половина и накрая се мият краката.

   3. Видове гусюл абдест:

- Фарз: Гусюл абдест е задължителен при следните четири положения.

   а) при джунуб (временно отстранен от ибадет)

– когато човек получи оргазъм, независимо дали е мъж или жена, при полов контакт.

– ако жена отиде на гинеколог и се наложи да й слагат някакви инструменти във влагалището, не се счита за джунуб.

– при излизане на семенна течност от половия орган на мъжа без удоволствие, също не се счита за джунуб.

    б) след хайд(Месечен цикъл при жените) и нифас(Следродилен период при жените, който трае не повече от четиридесет дни при жените)

    в) когато настъпи смъртта на мюсюлманина или мюсюлманката – задължение е на близките да вземат гусюл абдест на мъртвеца.

    г) когато някой приеме Исляма, независимо каква религия е изпълнявал преди това.

- Суннет:

     а) в деня Джума (петък).

     б) на празниците ,,Байрям”.

     в) при обличане на ихрам. (Ихрам – две големи кърпи, които се обличат от мъжете, които отиват на хадж или умра)

   4. Фарзове на гусюл абдест:

    а) слагане на вода в устата и носа по веднъж.

    б) намокряне на цялото тяло – къпане.

   Ако човек се потопи в басейн или море, с намерение за гусюл абдест и намокри устата и носа, е изпълнил гусюл.

    Когато една жена има гъсти коси или дълги плитки, които трудно се разплитат, може да не се разплитат, достатъчно е да се намокрят корените на косата, а върху плитките се посипва вода.

Хадис: Предава Айше (р.а.): ”Една жена попита Пратеникът (с.а.с.): „О, Пратенико на Аллах, имам гъсти плитки, да ги разплитам ли по време на гусюл?” Каза (с.а.с.): „Не! Достатъчно е да сипеш три пъти вода върху главата и да измиеш цялото тяло.” (Муслим)

   5. Суннети на гусюла:

    а) нийет – възнамерявяне;

    б) четене на дуата преди влизане в баня - ,,Бисмиллях, Аллахумме инни еузубике минел хубси вел хабаис!”.

    в) измиване на ръцете до китките.

    г) измиване на срамните места.

     д) вземане на малък абдест – вътре в банята, като не се чете Коран или зикр.

    е) започване на къпането от главата, след това да се спазва поредността отдясно.

    ж) къпането да се осъществява на закрито място – Айше (р.а.) е казала, че съпрузите може да се къпят заедно.

    з) накрая, преди излизане, да се плакнат краката.

    След полово сношение е желателно да се изчака 10 мин., след което да се отиде по малка нужда и тогава да се взема гусюл.

НЕЩА, КОИТО СА ЗАБРАНЕНИ ДА ВЪРШИ ЧОВЕК, КОГАТО Е ДЖУНУБ

1. Когат е джунуб, човек няма право да прави никакъв намаз, а ако прави, той няма да му е приет.

2. Да чете Коран – и – Керим, дори и наизуст;

3. Да влиза в джамия, освен при силна необходимост.

4. Да прави таваф (обиколки на кяабето).

Ако някой е джунуб вечерта, може да отложи къпането до сутринта, но Пратеникът (с.а.с.) е вземал преди да си легне малък абдест. Позволява се да се прави полово сношение повече от един път и накрая да се вземе само веднъж гусюл, но е желателно след всеки акт, да се измиват половите органи, и по възможност вземане на малък абдест. Не е желателно да се яде и пие, когато човек е джунуб, ако не е наложащо.

Фъкх (Саид Мутлу)