Харам или хелял!?

    Преди да влезе в джамията Али (р.а.) повери мулето си на един човек. Излизайки, той беше приготвил два дирхема да ги даде на човека, който беше пазил мулето му. Но тогава видя, че мулето стои само и му липсва седлото.

    Али (р.а.) се качи на мулето си и замина. По-късно даде на слугата си двата дирхема и го изпрати да купи ново седло. Слугата се върна със същото седло, коeто беше откраднато по-рано. Тогава Али (р.а.) каза:

    “Един човек променя препитанието си от хелял на харам, когато се откаже от търпението, въпреки че предопределеното препитание от Аллах не се е променя.”

    Аллах в Свещения Коран казва: "И няма по земята твар, препитанието на която да не е от Аллах..." (11:6) "Аллах! Той е Даващият препитанието, Владетелят на силата, Всемогъщият." (51:58)

* * *