Вендузна терапия (Ал-Хиджама)

    “Хиджама” е най-доброто лечение, препоръчано и използвано от Пророка Мухаммед (с.а.с.). Той е казал: “Наистина най-доброто от леченията, които имате е хиджама”. (Сахих Бухари 5371)

    Мухаммед (с.а.с.) също е казал, че в нощта “Исра" (нощта на неговото възнесение) не е минал покрай нито един ангел, който да не му е казал: “Ей Мухаммед нареди на твоя уммет (общност) хиджама.”(Сахих Сунен Тирмизи 3479)

    Това показва важността и величието на този суннет.

    Какво е “хиджама”?

    Думата “хиджама” произлиза от арабската дума “хаджм”, което означава "сучене, всмукване, бозаене".

    Хиджама се нарича процес, при който на определени точки по тялото се поставят чаши, от които се изсмуква въздуха, с цел да се получи вакуум.

    Има три вида хиджама:

• Суха вендуза (Суха хиджама) – това е процес на вакумиране на определени зони от тялото, с цел събиране на кръвта в определената точка, без да се правят разрези.

• Сух масаж-вендузиране (Суха масаж-хиджама) – това е подобно на сухата хиджама, но тялото се намазва със зехтин преди да се положат чашите, с цел лесното им преплъзване.

    70% от заболяванията се дължат на невъзможността на кръвта да достигне определени части от тялото. Сухата и сухата масаж-хиджама спомагат кръвта да достигне до неоросените части. Те могат да се извършват дори от самите вас по всяко едно време на деня или месеца и в домашни условия. Въпреки, че не са от суннета те спадат към следния хадис: "За всяка болест има лечение, което я отстранява с разрешението на Аллах, Най-Великият”. (Сахих Муслим 2204)

• Мокра хиджама – това е процеса, при който чрез вакуум през малки разрези, в определени точки на тялото се изсмуква “замърсената” кръв, която се намира точно под кожата. Препоръчително е този вид хиджама да се извършва от специалист.

    Мократа хиджама е най-добре да се извършва в определени часове и дни от лунния календар. Пророкът (с.а.с.) е казал: “Който извършва хиджама на 17-, 19- или 21-вия ден на месеца (от лунния календар), тогава хиджамата е лек за всяка болест.” (Сахих Сунен Абу Дауд 3861)

     Мухаммед (с.а.с.) също така е казал: “Който съживи един суннет от моите суннети и хората го практикуват, той ще има същата награда, като тези, които го практикуват, без да се намаля тяхната награда.” (Сунен Ибн Маджа 2091)

     Хиджамата премахва киселинните токсични замърсявания (кръвна стаза, застой на кръвта), които се натрупват в нашите тела с годините. Източници на тези замърсявания са въздухът, който дишаме; химикалите, използвани в храните и напитките; замърсената околна среда; наркотиците; пушенето; бързото хранене; стресът; депресия; травми и т. н. Замърсената кръв (кръвната стаза) намалява или блокира достига на кръв през капилярите.

    Енес ибн Малик предава, че Пророкът (с.а.с.) си е правил три пъти хиджама на двете вени на врата в дъното на шията. (Сахих Сунен Абу Дауд:3860)

    Пророкът (с.а.с.) е казал: “Лекът е в три неща: мед, хиджама, обгаряне, но аз забранявам на моите последователи да използват обгаряне.” (Бухари 584)

     Абдуллах ибн Аббас (р.а.) предава, че Пророкът (с.а.с.) е бил с хиджама на главата, защото е имал силно главоболие, докато е бил с ихрам. (Бухари 5701)

    Пак от него (р.а.) се предава, че Проркът (с.а.с.) е бил с хиджама, докато е постел. (Бухари 5697)

    Ибн Умар (р.а.) предава, че Пророкът (с.а.с.) е казал: “Най-добре е да се прави хиджама на празен стомах. Това е лек и благословия.” (Сахих Сунен Ибн Маджа:3487)

    Препоръчително е четири часа преди хиджама да не се яде нищо и два часа след това да не се почива, а да има движение на тялото, защото има опасност от съсирване на кръвта.

    Като мюсюлмани е много важно да имаме правилна вяра в Аллах. Аллах е Лечителят, Той лекува болестите. От суннета на Пророка (с.а.с.) е да търсим и да използваме лечение, но не трябва да изпадаме в двете всеобщи грешки. Първата е въпреки, че знаем за дадено лечение, да не го използваме. А втората е да вярваме, че хапчето/сиропа и т.н. е това, което ще ни излекува. Тук ние изпадаме в голям грях, защото Аллах е Лечителят и ако Той пожелае ще ни излекува или не.

     Ако не вярваме, че Аллах е лечителят, а медикаментите са само причина за лечение ще изпаднем в ширк (съдружаване с Аллах). Така, че ние използваме лечението, търсим помощ от Аллах и се надяваме Той да ни излекува.

     “И ако Аллах те засегне с вреда, не ще я отмени друг освен Него.” (Сура Юнус:107)

    “И ние изпратихме Курана да е лек и милост за вярващите.” (Сура Исра:82)

     Преди да заспите четете Аятул-Кюрси (Сура Бакара:255) .

    Пророкът (с.а.с.) е казал: “Преди да заспите четете Аятул-Кюрси (Сура Бакара:255) и така Аллах ще ви пази и никакъв дявол няма да ви доближи до сутринта” (Сахих Бухари)

Тук може да видите как се прави хиджама:http://www.youtube.com/watch?v=TWSTz-8GinY