БИОГРАФИЯ НА ИБЛИС

Тези данни са за твоя заклет враг – Иблис, над когото лежи проклятието на Аллах (с.т.)

Име – ИБЛИС

Град – сърцата на заблудените

Постоянно местожителство – АДА и колко лошо е това!

Звание – нечестивец първа степен

Страна – в която не се произнася името на Аллах

Път – на заблудата

Капитал – мечти

Меджлис – пазари

Врагове– мюсюлманите

Аргумент – мираж

Работни цветове – всички цветове, както при хамелеона

Жени– оскъдно облечените (полуголите)

Кого обича– неспоменаващите Аллах

Какво го тревожи – покаянието

Почерк– татуировка

Дом – тоалетни и бани

Характер – колебаещ се

Първото му проявление – деня когато отказал да се поклони на Адем

Приятели – лицемерите

Източник на препитание – препитание, добито по неразрешени пътища

Кабинет, в който провежда свойте операции – мръсни места, където се извършват грехове

Неговите услуги – повелява порицаното и подстрекава към него

Религия – куфр(неверие)

Длъжност – генерален директор на отдел намиращи се под гнева на Аллах и заблудените

Срок на служба – до съдния Ден

Направление – път към Ада

Придобивки от търговия – пил и всичко отишло на вятъра

Приятели по посока – шейтани, джинове и хора

Колеги – премълчаващите истината

Вид транспорт – лъжа

Въздаяние – Ще получите пълно, той и неговите последователи

Средства за свързване – раздор, сплетни, шпионаж

Предпочитана храна – мъртво месо-мърша

От кого се страхува – богобоязливите, вярващите

Кого ненавижда - често споменаващите Аллах

Защита – войните на шейтана са слаби

Неговата мрежа – жените

Мечтата му – Да направи всички хора кяфири (невярващи)

Неговият край – назначения ден

Неговото любимо занятие – хомосексуализъм и лезбийство

Неговото секретно слово за своите последователи– “АЗ” – словото на високомерните

Кой го радва– актьорите и актрисите

Неговото обещание – той ви обещава бедност

Кое го кара да плаче – многото поклони (суджуд).