Искреност

    От Ибн Масуд, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Искреността насочва към благочестието, а благочестието насочва към Рая. Човек проявява искреност, додето бъде записан при Аллах като много искрен. Лъжата насочва към разпътството, а разпътството насочва към Ада. Човек проявява лъжливост, додето бъде записан при Аллах като голям лъжец“ (всепризнат хадис).

    От Абу Мухаммeд ал-Хасан, син на Али ибн Аби Талиб, Аллах да е доволен и от двамата, се предават думите: „Запомних от Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари: „Остави онова, което те съмнява, [и се насочи] към онова, което не те съмнява! Искреността е спокойствие, а лъжата ? съмнение“ (разказан от ат-Тирмизи, който го е определил като добър хадис).

    От Абу Халид Хаким ибн Хизам, Аллах да е доволен от него, се предават думите: „Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, каза: „Продавачът и купувачът имат избор, докато не са се разделили. Ако са били искрени и откровени, сделката им е благословена, а ако са спотаили нещо и са излъгали, благословеността на сделката им се унищожава“ (всепризнат хадис).