“Кладенецът на Амине”

    Амине бинт Ел-Еркам ел-Махзумийе – една видна жена от сахаба, наричана още “Притежателката на кладенеца”. Тя е една от първите жени, които приемат исляма, повярвала и се преселила още в изгрева на исляма.

     Пратеника (с.а.с.) се събирал с вярващите още в началото на призива, който бил таен в дома на баща й, на хълма Саффа. Когато мюсюлманите се преселили към Медина, Амине била в първите преселници и поради това Пратеника (с.а.с.) й дарява кладенец в Медина и се моли на Аллах да и дари берекет в него. След това кладенеца бил наречен на нейно име “Кладенеца на Амине”.

    Разказва внукът й Ебу Саиб ел-Махзуми: “След като Пратеника (с.а.с.) й дари кладенец в Батнул-Атик от там на сетне кладенеца бе наричан “Кладенеца на Амине” (Биар Амине). И Аллах даде наистина берекет в този кладенец."

* * *