Красотата в живота

Търсиш ли в живота красотата ?
Често ти я дириш в лъжата,
и в музиката силна,
дето слушаш във колата!
С Google ли ще я намериш?
Над компютъра по цяла нощ седиш
в игрите пръв да станеш се стремиш,
докато от безсилие заспиш!
Наркотика ли ще питаш?
Не усещаш ли така накъде залиташ?
Името си ти дори не знаеш
и за всяко действие се колебаеш.
Алкохолът ли подсказва?
На хиляди парченца душата той нарязва-
пияният моралното забравя
и по грешни пътища се той отправя.
Погледни във календара!
Как времето си ти прекара?
Виж, часовникът тиктака
и животът никого не чака!
Хей, езана чу ли ти?
Или си със запушени уши?
Шейтанът очите ти замаза
и пак изпусна си намаза.
Смъртта на вратата твоя чука,
но късно е да си вземаш поука!
Не се разкайваш за твоите грехове
и мислиш, че животът ти не ще се спре.
Ето, идват за душата грешна.
Имаш нужда ти от помощ спешна!
Но шейтанът се присмива,
черна напаст по врата ти се увива.
Няма меляикето бели облекла,
а напротив - черни като въглен дрехи и глава.
Бърза то да вземе грешната душа
и сметка да поискат за нейните дела.
Хей, човече, опомни се!
Към красотата на Исляма ти стреми се!
Намаза никога не забравяй
и към пътя на Аллах се ти отправяй!
Автор: Кадрие Рашева, 12 години от гр. Сърница