Кухл (Сюрме)

     Кухл, познато още като сюрме, се поставя на очите и е сюннет и за мъжете, и за жените, тъй като Пейгамберът (с.а.с.) също го е правел преди лягане.

     В един от хадисите се казва:

     „Препоръчвам ви сюрмето, защото то засилва зрението, а също така миглите стават гъсти и хубави”.

     В днешно време този сюннет, особено при мъжете, е забравен, но при жените е добре познат.

     Кухл е стрит галенит (оловен сулфит) и други съставки. Широко се използва в Средния Изток, Северна Африка и Южна Азия за потъмняване на клепачите.

     Абдуллах ибн Омар (р.а.) предава, че Пратеника (с.а.с.) е казал:

     "Използавайте Кухл, защото подобрява зрението и растежа на миглите." (Сахих ибн Маджа 3495)

     Джабир (р.а.) казава:

     "Аз чух Пророка (с.а.с.) да казва:" Най-добрият кухл е Итхмид, защото подобрява зрението и спомага за удължаването на миглите." (Сахих ибн Маджа 3497)

     Ибн Кайим казва: "Итхмид е най-добрият вид кухл, използаван за очите, специално за стари хора, чието зрение е намаляло. ("Медицина на Пророка (с.а.с.)" от Имам Ибн Кайим)

     Ибн Кайим също казва, че Итхмид облекчава главоболие, когато се смеси с течен мед. Също така може да се използва и при изгаряне, като той предотвратява появата на мехури и подпомага възстановяването на кожата. ("Медицина на Пророка (с.а.с.)" от Имам Ибн Кайим)

     Ибн Аббас (р.а.) предава, че Пратеника (с.а.с.) имал малка кутийка, в която държал кухл и нанасял по 3 пъти на всяко око.

     Айша (р.а.) предава:

     "Аз приготвях багажа на Пророка (с.а.с.), когато тръгва на поход, и в него слагах мазило от масло, огледало, ножица, кухл и мисвак."

     Пророка е използвал кухл преди лягане.

     Според учените мъж не трябва да използва кухл за украса. В този случай е мекрух.