Лично творчество

Молбата на един хиджаб
Светлинa
Майчица
Заблуда
Благодеянията на Аллах
Намазът в джамията
Писмото
Пренебрегването на душата
Специална покана
Доверяваме ли се на Аллах?!
Случка във фермата
Днес
Искам да съм сладурана!
Красотата в живота
Какво е животът?
От къде идваш и на къде отиваш?
Страшният съд

     Скъпи читатели в новата ни категория " Лично творчество" вие имате възможност да изпращате свои стихове, разкази, поучителни истории и ние с позволението на Всевишния Аллах ще ги публикуваме. Нека заедно допринесем за разпространението на Исляма и с това получим задоволство на Аллах, към което всички се стремим. Предварително благодарим на всички, които се включат в това начинание и нека Аллах ви награди с Дженнет. Амин!

    Своите произведения може да изпращате на нашия e-mail: information@takva.co.uk