Измамната сладост на този свят

    “Всяка душа ще вкуси смъртта и вашите награди напълно ще ви се изплатят в Деня на възкресението. Който бъде отдалечен от Огъня и бъде въведен в Рая, той ще сполучи. А земният живот е само измамна наслада.”, (Али Имран: 185).

    Един мъж бил преследван от лъв. За да се спаси от него, той се изкачил на най - близкото дърво, което видял и седнал на един клон. Погледнал надолу и видял, че лъвът още е там и чака. Тогава мъжът се огледал и забелязал, че два плъха гризали клона, на който е седнал. Единия плъх бил черен, другия бял. Клонът щял да падне на земята много скоро. Мъжът със страх погленал надолу и видял, че под клона, на който седи има огромна черна змия, която си е отворила устата. Така че той щял да падне право в нея.

    След това мъжът погледнал нагоре да види дали може да се хване за нещо. Точно тогава видял, че над него има клон със медена пита, от която капело мед. Мъжът поискал да опита меда и близнал една капка. Медът бил превъзходен. Така той пискал да опита още една капка, след което се самозабравил в сладостта на меда.

    В същото време забравил за двата плъха, змията и лъва. Точно тогава се събудил от своя сън. За да разбере смисъла на този сън, мъжът отишъл при един ислямски учен, за да му го разясни. Ислямския учен казал:

    Лъвът, който си видял е твоята смърт, която постоянно те преследва и е навсякъде с теб.

    Двата плъха, които са бял и черен са денят и нощта. Белият е денят, а черният-нощта. Те постоянно се сменят един с друг и вземат от твоето време, доближавайки те все повече до смъртта.

    Голямата черна змия е твоят гроб. Той е там и винаги чака да паднеш в него.

    Медената пита е този свят, а капките мед са лукса в него. Ние искаме да опитаме капка от лукса, но той е много сладък, тогава ние опитваме още една и още една капка. Така се самозабравяме и забравяме за нашето време, за нашата смърт и нашите гробове.

* * *