Методите на шейтана

    ПЪРВИ МЕТОД: разкрасените лъжи

    Великият Аллах е казал:

    “… непременно ще им разкрасявам по земята и непременно ще заблуждавам всички ” (Ал – Хиджр: 39).

    ВТОРИ МЕТОД: названието на греховете с красиви имена

    Един от методите на шайтана е названието на грехоете с красиви имена ,за да скрие отрицателните им страни. Той(шайтана) който нарекъл дървото, дървото на вечността. Великия Аллах в Коран е казал на нас, че шайтана е казал на Адем а.с,, че той ще го отклони от правия път:

    “ О, Адем, да ти покажа ли дървото на вечността и едно непреходно царство? ” (Та ха: 120)

     Последователите на шайтана и подражаващите му, назовават забранените неща с красиви имена.

     ТРЕТИ МЕТОД: назоваването на добрите дела с отвратителни имена

     Истината винаги е покрита със светлина, ако остане такава каквато е, без изкривяване и без обезобразяване, душите ще вървят към нея, сърцето ще клони към нея. И затова шейтана счита за своя първа задача изкривяване на истината и назоваването и с отвратителни имена, отблъскващи от нея.

    ЧЕТВЪРТИ МЕТОД: използването на човека против самия него

    Това е любимия метод на врага на Аллах с.т. Той използва нефса (душата)на човека против него самия. И в тази област шайтана добива голям успех, защото намира в лицето на самия човек свой помощник. Шайтана се старае да узнае, какво предпочита този човек, какво обича; шайтана е способен да се движи по-вените на човека, изучава всичките му слабости, неговите страсти, и чрез тези слабости и страсти той го отклонява от пътя на Аллах с.т.

    ПЕТИ МЕТОД: постепенно отклоняване от пътя на Аллах (с.т.)

     Шайтана не отива при човека и не му казва: “Извърши този грях, и ти ще попаднеш в Ада”, а приближава човека към ада постепенно стъпка по-стъпка. И затова Всевишния Аллах е казал предупреждавайки ни:

    “ О, вярващи, не следвайте стъпките на сатаната! А който следва стъпките на сатаната, на него повелява той покварата и порицаваното. И ако не бе благодатта на Аллах към вас и Неговата милост, никой от вас не ще бъде никога чист. Но Аллах пречиства когото пожелае. Аллах е всечуващ, всезнаещ. ” (Светлината: 21)

     ШЕСТИ МЕТОД: възпиране от истината

     Шайтана събрал смелост да отклонява от пътя на Аллах всички синове на Адем, освен тези негови синове, които се укрият зад стената на крепостта- Ихляс (искренността, добросърдечието). До тях той не може да се добере. Всевишния Аллах е казал:

    “ ...За това, че Ти ме погуби, ще ги дебна по Твоя прав път. После ще идвам при тях и отпред, и отзад, и отдясно, и отляво, и ще откриеш, че повечето са неблагодарни.” (Стената: 16, 17)

     СЕДМИ МЕТОД: “ Добър съветник ”

     Шайтана не отива при човека и не му казва: “Извърши този грях, и – за това за теб ще има мъчително наказание”, а отива към него като Добър съветник. С помоща на този метод той е отклонил нашите прародители от пътя на Аллах и изгонването им от Рая. Всевишния Аллах е казал:

     “ И им се закле: “Наистина за вас съм Добър съветник ”. (Стената: 21)

     И затова Всевишния Аллах ни предупреждава за това изкушение :

     “ О, синове на Адам, да не ви замае сатаната, както извади вашите родители от Рая, смъквайки от тях одеждата, за да им покаже срамотиите. Той ви вижда, той и неговият род, откъдето вие не ги виждате.” (Стената: 27)

    ОСМИ МЕТОД: прибягване на шейтана до помощ от хората

 

     Има хора, чиито сърца са пълни с иман. Ислямът се е смесил с тяхната кръв и плът, и те вървят само по-неговия път, следват само Пратеника Мухаммад (Аллах да го благослови и приветства), придържат се към Исляма във всички дела – големи и малки. Шейтана се опитва да ги отклони от пътя на Аллах (с.т.) , и след това, с цялата си хитрост стига до тях прибягвайки до помощта на своите приятели– шейтаните от хората. Всевишния Аллах казва:

     “… Сатаните внушават на своите ближни да ви оспорват, а ако им се покорите, наистина сте съдружаващи.” (Ал-анам: 121)

     Да вземем за пример, млад човек, когото Аллах въведе по правилния път, който във всички дела, големи и малки, се придържа към Исляма и следва пътя на Пратеника Мухаммед (Аллах да го благослови и приветства). Към него идват изпитания и изкушения от всички страни, но когато той се държи за въжето на Аллах, и когато удържи победа над шейтана, към него идват лошите приятели и се опитват да отслабят неговата решимост и да го отклонят от правия път.Те му казват: “Защо лишаваш себе си от наслажденията на този живот, не общуваш с красиви момичета, не гледаш филми, не ходиш на театър, не слушаш песни, а само казваш: “Това е разрешено, а това забранено”. Ние смятаме, че ти погубваш своята младост и изпускаш тези наслади”. Ако при теб дойдат такива приятели, посъветвай ги. Ако те приемат твоя съвет и послушат твоите думи, то хвала на Аллах, а ако те продължат да се опитват да те отклонят от верния път, то страни от тях, те са – шайтани от хората. Ние искаме помощ от Аллах с.т срещу шайтаните от хората и джиновете, и молим Него, Всевишния, да ни спаси от тяхното зло и да ни защити от техните стрели.

    “Опазил ме Господът на хората, Владетелят на хората, Богът на хората, от злото на шепнещия съблазни [сатана], побягващия, който нашепва в гърдите на хората, [сатана] от джиновете и от хората!” (Ан-Нас 1-6)