Молбата на един хиджаб

Не си готова за мен,

а може би се готвиш за Джехеннем?!

Аз не скривам красотата,

само пазя от грозни погледи жената!

Сестрице мила, на мен се довери

и на главата ме сложи!

Свой приятел ме направи

и в постоянно служене на Аллах бъди!

Но уви! Май на шейтана си робиня

и за мен вечно нямаш сила.

Сестрице мила,

не ти отива да си дива.

Мен избери, за да си капка чиста вода

или при шейтана остани, за да си част от калта.

И когато греховете на везните натежат

ще съжаляваш, че си ме взела за свой враг.

Аз прасто искам да те съхраня,

греховете ти да намаля

и в Дженнетските градини да те отведа.

 

 Изпрати: Сестра

* * *