Милостта на Аллах над мюсюлманските деца

     Един от законите на Аллах е на всеки един човек, независимо на кое място се е родил, независимо в какво семейство се е родил, независимо в кой век е роден, да бъдат показани двата пътя, т.е. пътя на Истината и пътя на заблудата и на всеки да се разясни изхода и на двата пътя.

     Аллах Теаля казва:

     „Ние му показахме пътя или признателен, или неблагодарник.” 76:3

    Така че, всеки един човек, задължително в живота си поне един път ще бъде изправен пред избор, ще попадне на кръстопът, на който трябва да избере или Исляма или каквото си поиска. Аллах на всеки е дал разум,с който прави разлика между доброто и лошото, между истината и лъжата. Знаем за много новоприели Исляма братя и сестри, които в разказите си споделят, че преди да срещнат Исляма, дълго време са търсели Истината, дълго време са проучвали и накрая осъзнали, че именно Исляма е Истината.

     Всеки си задава фундаментални въпроси като: „Кой ме създаде?”, „Защо съм създаден?”, „Накъде отивам?” и други подобни. Няма човек, който да не си задава тези въпроси, независимо дали е евреин, християнин, зороастриец и прочие.

    А има и много мюсюлмани, въпреки, че са родени в мюсюлмански семейства, те не са мюсюлмани, не кланят намаза, не говеят, просто се броят като мюсюлмани, а дали знаят тевхида, едва ли. Така че, не е гаранция, че си мюсюлманин ако си роден в мюсюлманско семейство и не е гаранция, че си неверник, ако си роден в семейство на неверници.

    За мюсюлманските деца можем да кажем следното: „Наистина Аллах е проявил голяма милост спрямо нас, защото ни е създал в мюсюлмански семейства и от рано знаем за Аллах, за Исляма. Трябва да бъдем безкрайно благодарни на Аллах, че ни е напътил. А за другите деца, които са родени в еврейски или християнски семейства, Аллах на тях ще им покаже Исляма, когато пораснат. Когато тези деца поотраснат, те ще срещнат Исляма в живота и ако искат ще станат мюсюлмани, а ако не искат няма да бъдат мюсюлмани. Но Аллах непременно ще им покаже Исляма, че е правилната религия. Аллах и на тях ще им даде възможността да приемат Исляма. Затова те няма да са ощетени затова, че са се родили в такива семейства. След време, когато приемат Исляма ще бъдат като нас мюсюлмани, ще имат същата милост от Аллах, имаме и ние. И те ще имат същата възможност да влезнат в Дженнета, която имаме и ние.”