Писмото

    Какво ще направим, ако получим важно писмо от някой? Оставяме го на страна или веднага го отваряме и го прочитаме?

    Смятам, че всички от нас биха отворили писмото, за да го прочетат. Дори, ако не разбираме езика бихме намерили човек, който е компетентен, за да ни го преведе. Накратко, бихме приели писмото на сериозно, защото то съдържа важна информация.

    А какво да кажем за Корана?

    Вярваме, че това е посланието от Аллах, който твърдим, че обичаме. Животът ни тук и в отвъдното зависи от познаването на това съобщение и прилагането му. Много от нас не разбират езика, на който е низпослан Корана, въпреки това прекарваме 20, 30, 40, 50 или дори 60 години от живота си без да разберем какво означава. Алхамдулиллах, за всяка прочетена буква севаба ще го получим, без съмнение, но лошо ли ще е да знаем какво четем? Дори не ни е грижа да разберем дали Аллах ни повелява да направим нещо, което ще ни помогне да бъдем по-близо до Него.

    Не е ли време да разберем, че Корана съдържа важно съобщение и че Аллах иска от нас да го изпълним? А четем ли го? Повечето от нас предпочитаме да го покрием и да го оставим на най-горния рафт и се сещаме да го отворим през месец Рамазан. Бихме ли направили същото с горе споменатото важно писмо? Не, разбира се. Време е да се замислим и да осъзнаем каква е стойността на Корана, често да четем важното съобщение, което съдържа, да се опитаме да го прилагаме в живота си и да споделим светлината му с другите. Не е важно кой колко знае, а кой колко практикува от това, което знае.

    Аллах да ни дава разбиране иншааллах...

 Изпрати: Абу Абдуллах

Чети Корана на български!

* * *