Специална покана

    Aко бяхме поканени на приятелско посещение в къщата на президента, какво бихме направили?

    Ако аз бях поканен, щях да се чувствам много специален, че президентът на страната е избрал да покани точно мен! Бих споделил тази новина с всичките си роднини и приятели. Бих си сложил най-хубавите ми дрехи, най-хубавия парфюм и щях да се постарая да изглеждам много добре. Бих отложил всички други ангажименти за по-късно или за някой друг ден. Ако срещнех прятели по пътя си, бих им казал на къде съм се запътил. Като цяло, бих бил изключително развълнуван, че ще посетя къщата му.

    От друга страна, Кралят на всички крале, Създателят на всички президенти, Притежателят на земите и небесата, Аллах Всемогъщият ни кани в Неговия дом (джамията) всеки ден. Но, за съжаление, ние не сме изобщо въодушевени да посетим дома Му. Ако имаме някакви планове, се заемаме първо с тях и така отлагаме ходенето в джамията. Още повече, че ако срещнем приятел по пъта си към джамията се чудим дали да му кажем, че отиваме да се молим. Повечето от нас решават да посетят дома на Аллах само по времето на двата ислямски празника. Но това посещение също бива отложено понякога, тъй като намираме извинение, че имаме работа или някакъв друг ангажимент. Научили сме се да ценим материалните неща на този свят, но все още не сме осъзнали величието на Този, който ги е създал.

 Изпрати: Абу Абдуллах

* * *