Правия път

    От Абу Амр (или Абу Амра Суфян ибн Абдуллах), Аллах да доволен от него, се предават думите: „Казах: „Пратенико на Аллах, кажи ми за исляма слова, за които не мога да попитам никого освен теб“. Каза: „Изречи: „Повярвах в Аллах!“ После върви по правия път!“ (разказан от Муслим)

    От Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, се предават думите: „Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, каза: „Бъдете умерени и вървете по правия път! И знайте, че никой от вас не ще се избави със собствените си деяния!“ Казахме: „Дори и ти ли, Пратенико на Аллах?“ Каза: „Дори и аз, освен ако Аллах ме обгърне с милосърдие и благодат от Себе си!“ (разказан от Муслим). Учените са казали: „Да вървим по правия път означава да се придържаме към послушанието пред Аллах Всевишния. Това е обобщаващо понятие: редът на нещата. С Аллах е сполуката!“