Пренебрегването на душата

    Нека си представим, че използваме кон за превозно средство, както са правили хората в миналото. Един от приятелите ни кани да го посетим в къщата му и ние отиваме там, яздейки коня си. Как бихме се почувствали, ако приятелят ни ни отхвърли напълно и започне да храни, да се грижи и да обръща внимание само на коня? Ще се почувстваме объркани тъй като се предполага, че ние, ездачите, сме гостите, а не коня, който сме яздили.

    Може би тази ситуация ни звучи странна, но това е точно, което се случва с нас днес. Аллах ни е дал тяло и душа. Душата управлява тялото, или с други думи, тялото е като коня, а душата - ездача.

    Днес, ние сме винаги заети да харним и да се грижим за тялото си и напълно сме изоставили състоянието на душите си. В резултат на това, душите ни са станали толкова слаби, липсвайки им духовна храна, че те дори не са достъчно силни, за да ни накарат да отидем на джамия или да се събудим за сутрешния намаз. Затова е важно да подсилим душите си с духовна храна, по начина, по който ни учи Исляма и по образеца, от който Аллах е бил доволен- да прекарваме време сред набожни хора, да четем Свещения Коран, да споменаваме често Аллах (зикр) и да размишляваме върху Величието на Създателя ни.

    Иншаллах Аллах да ни приема и да ни дава разбиране...

 Изпрати: Абу Абдуллах

* * *