Трябва ли да четем Куран, след като не разбираме арабски език?

    Един старец живеел във ферма в планината заедно със своя малък внук. Старецът всяка сутрин ставал рано, сядал на масата в кухнята и четял Куран. Неговия внук искал да бъде като него и се опитвал всякяк да го имитира.

    Един ден момчето попитало дядо си: “Дядо, аз се опитвам да чета Куран също като теб, но не разбирам нищо, а каквото разбера го забравям веднага щом затворя книгата. Каква полза има от това?”

    Дядото мълчаливо се обърнал, сложил въглища в печката и казал: “Вземи тази кошница за въглища, отиди до реката и донеси в нея вода.”

    Момчето наприволо както му било заръчано, но докато стигни до вкъщи, водата от кошницата била изтекла. Старецът се засмял и казал: “Следващия път трябва да си по-бърз.” И го изпратил пак до реката с кошницата да опита още веднъж. Този път момчето бягало много бързо, но водата пак изтекла докато стигне до дома си. Останало без въздух, момчето казало на дядо си, че е невъзможно да донесе вода с кошница. И отишло да вземе кофа вместо кошницата.

    Старецът казал: “Аз не искам кофа с вода, аз искам кошница с вода. Ти просто не си опитал достатъчно пъти.” И излязъл да види последния опит на момчето да донесе вода с кошницата.

    Момчето знаело, че е невъзможно да донесе вода в кошницата, но просто искало да покаже на дядо си, че върпреки, че бяга много бързо, водата ще изтече от кошницата, докато се върне. Напълнило кошницата с вода и бягало колкото може бързо, но когато стигнало до дядо си кошницата била отново празна. Останало без въздух казало: “Видя ли дядо, няма смисъл.”

    “Ти мислиш, че няма смисъл? Я погледни кошницата! - казал старецът. Момчето погледнало към кошницата и за първи път осъзнало, че кошницата е по-различна. Тя се била превърнала от стара, мръсна кошница в нова, чиста - отвътре и отвън. Това било в резултат на водата.

    “Точно така се случва и когато човек чете Куран. Ти може да не разбереш и запомниш всичко, но когато го четеш ти се променяш, вътрешно и външно.”

    „Този Коран напътва към най-правото и благовестава вярващите, които вършат праведни дела, че ще имат огромна награда и че за онези, които не вярват в отвъдния живот, сме приготвили болезнено мъчение.”(Сура “Исра”,17:9,10)

* * *