Страшният съд

И ще попаднеш в свят,

в който няма да има беден и богат.

И в този свят телефонът ти няма да има обхват,

няма да можеш да си повикаш адвокат.

Ще ти бъде търсена сметка

за всяка допусната грешка.

Няма да имаш права,

от архив ще бъдат извадени твойте дела.

И няма да можеш да скриеш лъжите,

няма да можеш да подкупиш съдиите.

Съдията всъщност е само Eдин

и ще бъде Непоколебим.

И от човешкия живот тъй кратък

ще бъде определена вечността ти отатък.

Затова добре си помисли

добър или лош ще бъдеш в следващите дни!


Автор: Хатидже Исмаилова