Светлинa

Има една светлина,

която пътя ти осветява,

има една светлина,

която сърцата сгрява.

Озарява и деня ни,

стопля ни дори в съня ни,

грее във душата,

отразява се в делата.

И днес отново пред очите ни изгря тази свелина,

по-силна и от хиляди слънца.

Тя е слънцето на душите,

топлина във нощите и дните.

Светлина по-силна от слети в едно милиони звезди,

светлината в сърцата и 99 от имената,

Светлината от сърцата, светлината от Аллах - Еллхамдулиллях ...Aвтори : Айше Сунай и Айше Гюлтекин