Свинското месо в Свещения Коран

    В периода преди появата на исляма, свинята била едно от многото отглеждани и консумирани животни на Арабския полуостров. Но ислямската религия забранила свинското месо за всички хора. Във връзка с това са посветени следните айети в Корана:Ел-Бакара 2:173, Ел-Маиде 5:3-6, Ан-Нахл 16:115.

    „Под възбрана за вас са мършата, кръвта, свинското месо и закланото за друг, а не за Аллах; и удушеното, пребитото, погиналото при падане, намушканото, и от което звяр е ял освен което сте заклали още живо според предписанието и принесеното в жертва на каменните идоли; и да гадаете със стрелите. Това е нечестивост. Днес онези, които не повярваха, се отчаяха пред вашата религия. Не се плашете от тях, а се плашете от Мен! Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия. А за онзи, който е принуден от глад, без да е склонен към грях Аллах е опрощаващ, милосърден.” (Ел-Маиде 5:3)

    „Кажи: “Сред онова, което ми бе разкрито, не намирам храна под възбрана за хранещия се, освен ако е мърша или пролята кръв, или свинско месо ¬ те са нечистота, или животно, заклано за друг, а не в името на Аллах.” А за който е принуден, без да е потисник, нито престъпващ ¬ твоят Господ е опрощаващ, милосърден.” (Ел-Енам 6:145)

    Вижда се, че свинското се забранява в Корана и свинята се възприема като нечисто животно. Поради тази причина мюсюлманите освен месото приемат за харам (забранено) и маста, кожата и костите на свинята. Докато кожите на останалите животни, заклани заради месото им, се възприемат за чисти, свинята прави изключение, и се смята, че дори и да се преработи кожата й, не може да се използва. Така че нищо от свинята не се приема за хелял (разрешено). Някои ислямски теолози са на становище, че може да се използва само четината на свинята. Двата ханефитски имама Ебу Юсуф и Ебу Мухаммед еш-Шейбани и имам Шафии са разрешили от свинската четина да се правят четки за баданосване и да се шият обувки. Според имам Ебу Юсуф употребата им е разрешена от необходимост (зарурет). В действителност поради липсата на днешните обувни фабрики, обущарите през миналите епохи са шиели обувките с конец, съединен с четина и с помощта на шилото. Също така са се използвали и четки за боядисване от четина, тъй като липсвали днешните найлонови.

    Според исляма покупко-продажбата на свине също се смята за харам. В един от хадисите си, предаден от Джабир ибн Абдуллах, Мухаммед (с.а.с.) повелява: „Аллах и Пратеника на Аллах забраняват търговията с алкохолни напитки, мършата (животно, умряло без да се заколи), свинята и идолите.”

    Ислямът забранява не само свинското месо, но и всичко от него. Причината за това е възприемането на свинята като нечисто животно.

    Защо е забранено свинското месо от исляма?

    Защото свинята е животно, което причинява вреди и болести на хората. Тази забрана не е присъща само за свинята, а и за животни, които се хранят с мърша, хищни земни животни, хищни птици и някои морски животни. Тези забрани се срещат и в останалите свещени книги.

    По принцип всички тези животни са творения на Аллах и са създадени заради хората, имат определена задача и играят важна роля в укрепване на равновесието в природата. Обаче изпълнявайки своя дълг, е възможно някои от тях да вредят на хората. Но въпреки това, тези животни наистина създават равновесие, изпълнявайки своята длъжност. Според съобщение в пресата, чистенето на улиците в Индия се извършвало с помощта на свинете, които се пускали свободно по улиците. Впрочем това не е толкова нужно, колкото и разумна да изглежда подобна мярка за отстраняване причинителите на болести, тъй като в същото време се разпространяват по улиците други.

    По целия свят свинята се храни с остатъци, в които има микроби. Поради тази причина нито едно животно не се храни толкова лесно, но и нечистоплътно. Немския медик Рекевег (Reckeweg) в изследването си “Свинското месо и човешкото здраве” отбелязва: „Свинете в Германия се хранят с остатъците в болниците. Това са остатъци от храна и памучни и хирургически превръзки, които вместо да се горят, се дават на свинете. По този начин става пренасянето на заразните болести между човека и свинята.

    През последните години, вземайки под внимание погрешното хранене на свинете, им осигуряват специални условия за отглеждане и им дават специално приготвена антибиотична храна. Обаче въпреки тези усилия, свинята никога не се възприема като здравословно животно. Всичко това се прави с единствената мисъл, че свинското месо е източник на евтини хранителни продукти. Обаче тези хора не са пресметнали разходите за лечение на болестите, загубата на работна ръка и работни дни, както и загубите при смъртни случаи. Ако в една страна се вземат под внимание разходите за здравеопазването и се въведе забрана за консумиране на свинско месо, за да се помогне на превантивната медицина, ще се действа по-разумно.

    Свещената книга на мюсюлманите – Коранът е постановил тази забрана и оказва влияние векове наред в мюсюлманските страни."

"Свинското месо през призмата на религията и медицината"