Тайната на Пророка (с.а.с.)

    Енес играеше на улицата с другите деца. Пратеникът на Аллах (с.а.в.) дойде при тях и ги поздрави. Сетне прати Енес някъде по някаква работа. Заради възложената задача, Енес беше закъснял да се прибере у дома. Когато се приближи до майка си, тя го попита?

    “Енес, защо закъсня?”

    “Пратеникът на Аллах ми възложи да свърша една работа.”

    Майка му беше заинтригувана, каква ли беше тази работа. Попита го, а той в типично детски стил, й отговори:

    “Това е тайна. Няма да кажа на никого!”

    Майката хареса отговора на момченцето си и добави:

    “О, Енес! Тогава запази тайната между теб и Пратеника на Аллах, и не я споделяй с никого!” Когато след време майката на Енес остави сина си на служба при Пророка, първото напътствие на Пратеника на Аллах отново беше свързано с опазването на поверените тайни.

    Често се случваше някой да поиска да узнае някоя тайна на Пратеника, но Енес нищо не споделяше.

    Пратеникът на Аллах поздравяваше децата, когато ги срешнеше, така както поздравяваше възрастните. Споделяше тайни с тях. Децата обичат да се споделя тайна с тях. А за укрепването на детската личност е много важно то да знае, че вече заслужава доверието на възрастните.