Тютюнопушенето според Курана и Сунната

    1. Опасност за вашето здраве

    Аллах казва:

    " И раздавайте по пътя на Аллах, и не се хвърляйте със собствените си ръце към гибелта, и благодетелствайте! Аллах обича благодетелните." (Бакара 195)

    " И не убивайте сами себе си! Към вас Аллах е милосърден." (Ан-Ниса 29)

    Вече е световноизвестно, че тютюнопушенето причинява редица здравословни проблеми и често води до смърт. Вероятността пушач да се разболее от рак на белия дроб е 22 пъти по-голяма отколкото непушач. Пушачите са изложени на голям риск и шансът да се разболеят от сърдечно-съдови болести, рак на устната кухина и много други болести е по-голяма. Цигарата съдържа стотици отрови и токсични съставки, които пушача вдишва и вкарва директно в дробовете си.

    Пророкът Мухаммед (с.а.с.) е казал:

    " Който се самоубие, изпивайки отрова, ще пие тази отрова завинаги в огъня на Джехеннем."

    Всяка година над 3 млн. души умират от болести, причинени от тютюнопушенето.

    2. Опасност за околните

    В Курана Аллах казва:

    " А които незаслужено огорчават вярващите мъже и жени, те се нагърбват с клевета и явен грях. " (Ал-Ахзаб 58)

    Пророкът (с.а.с.) казва:

    " Всеки който вярва в Аллах и в Съдния ден не трябва да наранява своите съседи."

     Пасивните пушачи също са изложени на много опасности, вдишвайки цигарения дим, който съдържа 4000 отровни вещества, 40 от които се знае, че причиняват рак. Цигареният дим е причина за астма, бронхит и проблеми с дишането, особено при децата.

    3. Пристрастяване

    Постоянната употреба на цигари води до пристрастяване, което пък от своя страна влияе на психиката и физиката на човека.

    По време на месец Рамазан много пушачи са нервни, вие им се свят и други подобни, които са причинени от никотиновия глад. Това тяхно състояние влияе върху най-близките им хора и то в негативен аспект.

    Липсата на никотин пречи на пушача да се концентрира, да мисли трезво и да върши полезна работа.

    4. Непоносим, дразнещ дим

    Мюсюлманите са съветвани да се въздържат от яденето на лук и чесън, поради лошата миризма. Същото се отнася и за цигарите, чийто миризма се поглъща от косата, дрехите, къщата и превозното средство на пушача.

    " Който е ял лук или чесън да стои настрани от джамиите." (хадис)

    5. Прахосване на пари

    В Курана Аллах казва:

    " И отдай на роднината правото му, и на нуждаещия се, и на пътника [в неволя], но не пилей с прахосничество! Прахосниците са братя на сатаната. Сатаната към своя Господ е голям неблагодарник. (Ал-Исра 26-27)

    Пророкът (с.а.с.) казва:

    " Аллах не обича за вас три неща: разнасянето на клюки, просенето и прахосничеството."

    Всички страни по света са предприели кампании (вдигане на цените на цигарите; шокиращи снимки върху опаковката; съвети; предупреждения и др.) срещу тютюнопушенето, което вече е забранено на публични места в голям брой държави. Пушачите често харчат доста пари, превръщайки ги в дим.

     Имайки предвид доказаната опасност от тютюнопушенето, то е определено като харам (забранено според исляма) от почти всички ислямски учени.

    Как да спрем пушенето?

     Както вече споменахме пушенето води до пристрастяване, което има съответните реакции в човешкото тяло при опит за отказване. Колкото и трудно да е отказването, с помощта на Аллах и с желанието да станете по-добър човек и мюсюлманин заради Аллах, това е постижимо. Ако вие сте искрени във вашите намерения да постигнете задоволството на Аллах и търсите неговата помощ, то Аллах ще ви улесни. Доверете се на думите на Аллах:

    " По милост от Аллах ти се смекчи спрямо тях. А ако беше груб, с жестоко сърце, щяха да се разотидат от теб. Извини ги и моли за опрощението им, и се съветвай с тях по делата! А решиш ли [нещо], уповавай се на Аллах! Аллах обича уповаващите се Нему. Ако Аллах ви подкрепи, няма кой да ви надвие, а ако ви изостави, кой след Него ще ви подкрепи? На Аллах да се уповават вярващите!(Ал-Имран 159-160)

Ако погледнем статистиката, милиони хора отказват пушенето всяка година и вие може да сте един от тях."

    Избягвайте места и хора, които биха ви подтикнали към пушенето. Заменете цигарите с хоби, спорт, бизнес и не забравяйте думите на Всевишния:

     " А които се борят в Наше име, непременно ще ги водим по Нашите пътища. Аллах е с благодетелните." (Ал-Анкебут 69)

     Всеки път когато искате да запалите цигара може да правите зикр (споменаване на Аллах) или да изпоплзвате мисвак и да преудолеете това желание.

    Вместо да бъдат раби на Аллах пушачите са роби на цигарите.

    Бащите и майките са пример за подражание на своите деца, така че скъпи родители не давайте лош пример на децата си, показвайки им се с цигари.

    " О, вярващи, не смятайте за позволени знаците на Аллах, нито Свещения месец, нито жертвените животни, нито венците, нито устремените към Свещения дом в търсене на обилие и благоволение от техния Господ. А след освобождаването от забраните може да ловувате. И да не ви вкарва в грях омразата на някои хора, че са ви възпрели от Свещената джамия, та да престъпите! И си помагайте един другиму в праведността и богобоязливостта, и не си помагайте в греха и враждебността! И бойте се от Аллах! Аллах е суров в наказанието." (Ал-Маиде 2)

    Скъпи братя и сестри не се поддавайте на нашепванията на шейтана, следвайки страстите си. Нека Аллах да ни прости греховете. Амин!

    " Именно сатаната плаши със своите приближени. Но не се страхувайте от тях, а се страхувайте от Мен един, ако сте вярващи!" (Ал-Имран 175)

    " Вярващите се сражават по пътя на Аллах, а неверниците се сражават по пътя на идолите. Сражавайте се с приятелите на сатаните! Слабо е коварството на сатаната!" (Ан-Ниса 76)

    *8 часа след последната изпушена цигара нивото на кръвта се нормализира. Нивото на никотина намалява на половина.

    *48 часа след последната изпушена цигара няма следи от никотин в тялото. Усещането за вкус и мирис е значително подобрено.

    *72 часа след последната изпушена цигара дишането става по-лесно. Бронхите се отпускат и нивото на енергия се покачва значително.

    *2-12 седмици след последната изпушена цигара кръвообращението се подобрява. Белите дробове заработват по-ефективно.

    *3-9 месеца след последната изпушена цигара функциите на белите дробове са подобрени с 10%.

    *12 месеца след последната изпушена цигара опасността от сърдечно-съдови заболявания е спаднала с 50%.

    *5 години след последната изпушена цигара опасността от сърдечен удар е наполовина, отколкото при пушачите.

     *10 години след последната изпушена цигара опасността от рак на белия дроб е 2 пъти по-малка, отколкото при пушача.