Търпение

    От Абу Яхя Сухайб ибн Синан, Алах да е доволен от него, се предават думите, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Удивително е положението на вярващия. Всяко положение за него е благо. Не е така за никой друг освен за вярващия. Ако му се случи радост, той е признателен и това е благо за него. Ако му се случи беда, той е търпелив и това [също] е благо за него“ (разказан от Муслим).

    От Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, се предава, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Аллах Всевишния казва: „Няма при Мен друга награда освен Раят за Моя вярващ раб, чийто любим човек сред земните жители Аз съм прибрал и той е понесъл това“ (разказан от ал-Бухари).

    От Аиша, Аллах да е доволен от нея, се предава, че попитала Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, за чумата, и той я известил, че: „Това е наказание, изпращано от Аллах Всевишния срещу когото Той пожелае. Аллах е сторил това да бъде милосърдие за вярващите. Няма друга отплата освен тази на мъченика за всеки раб, попаднал на [място с] чума и останал в селището, като търпеливо е понасял и е знаел, че го сполетява само онова, което му е писано от Аллах“ (разказан от ал-Бухари).

    От Абу Абдуррахман Абдуллах ибн Масуд, Аллах да е доволен от него, се предават думите: „Сякаш още виждам Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, да разказва за пророк от пророците, Аллах да ги благослови и с мир да ги дари. Неговият народ го удрял и разкървавил, а той изтрил кръвта от лицето си и казал: „О, Аллах, прости на моя народ! Те не знаят“ (всепризнат хадис).

    От Абу Саид и Абу Хурайра, Аллах да е доволен от тях, се предава, че Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Винаги щом мюсюлманин го сполети умора, болест, грижа, тъга, страдание, печал, дори трън, който му се е забил, Аллах изкупва така [част от] от провиненията му“ (всепризнат хадис).

    От Абу Хурайра, Аллах да е доволен от него, се предават думите: „Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, каза: „На когото Аллах желае благо, Той нещо му отнема“ (разказан от ал-Бухари).

    От Анас, Аллах да е доволен от него, се предават думите, че Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Нека никой от вас не възжелава смъртта заради беда, която го е сполетяла. Ако трябва нещо да направи, нека изрече: „О, Аллах, дай ми живот, докато животът е благо за мен, и ме прибери, когато смъртта ще е благо за мен!“ (всепризнат хадис)