Убиецът на 100 човека

     От Абу Саид Саад ибн Малик ибн Синан ал-Худри, Аллах да е доволен от него, се предават думите, че Пророка на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал:

    „Сред хората, живели преди вас, имало един мъж, който убил деветдесет и девет човека. Той попитал кой е най-знаещият жител на земята. Посочили му един монах, отишъл при него и му признал, че е убил деветдесет и девет човека, и [попитал] дали му се полага покаяние. Монахът му отговорил отрицателно, затова [мъжът] го убил и закръглил цифрата на сто.

    После отново попитал кой е най-знаещият жител на земята. Посочили му един учен мъж. И на него казал, че е убил сто човека, и го попитал дали му се полага покаяние. Ученият му отговорил утвърдително и че никой не може да му попречи да се покае:

    „Тръгни към тази и тази земя, там има хора, които служат на Аллах Всевишния. Служи на Аллах заедно с тях и не се връщай на своята земя, защото е злощастна!“

    Тръгнал той, но по средата на пътя го настигнала смъртта. Заспорили за него ангелите на милосърдието и ангелите на мъчението. Ангелите на милосърдието казали:

    „Той идва покаян, сърцето му го тегли към Аллах Всевишния“.

    А ангелите на мъчението казали:

    „Той не е сторил никакво добро“.

    Тогава им се явил ангел в човешки образ и те го помолили да отсъди спора между тях. Казал:

    „Измерете разстоянието между двете земи и онази, която е по-близо до него [човека], тя му принадлежи“.

    Измерили и установили, че по-близо до него е земята, към която се е стремил, и тогава ангелите на милосърдието го прибрали“ (всепризнат хадис).

    Аллах Всевишния е казал: „…И се покайте пред Аллах всички, о, вярващи, за да сполучите! (24: 31)