Влиянието на говеенето върху ума

    В Чикагския университет било проведено едно проучване върху студентите. То обхванало повече от четиридесет студенти и показало, че които говеят, тяхната памет и концентрация е по-силна и оценките им са по-високи в сравнение със студентите, които не са говели изобщо. Така че, говеенето води до активизиране на умствените способности и нарастване на силата на запаметяване и концентриране.

    Някои проучвания сочат, че говеенето води до нарастване на чистотата на чувствените усещания като обичта, съзнанието, благодарността, целомъдрието и отдалечаването от глупостите извисяват човешката душа и я правят добра душа в обществото.

    Подобряването на душевните усещания и нарастването на умствената сила, като съсредоточаване, чистота и памет, помагат на мюсюлманина за по-доброто размишляване върху Корана и молитвата. И ако това е съпроводено с оковаване на сатаните, то това означава една златна възможност за мюсюлманина, за усилване на вярата и увеличаване на близостта до Аллах. По този начин през Рамазан той ще може да постигне онова, което не е постигал през цялата година. И всичко това ще е за този, който говее истинско говеене от хранителна гледна точка, а ето какво ще го очаква, ако към това се добави и искреността в намерението:

    “Който говее (месец) Рамазан, воден от вярата си и очаквайки награда единствено от Аллах, неговите изминали грехове ще бъдат опростени.”

* * *