ЗАБЛУДА

В каква заблуда живеем

и от нея не можем да излезем.

Шейтанът си играе с нас,

но ние не се замисляме дори за час.

Мюсюлмани се наричаме,

а всичко от Исляма отричаме.

Дунята поглъща ни със свойте блага,

а ние потъваме като на шега.

Всеки иска в земния живот да успее,

а никой не мисли за задгробния, в който вечно ще живее. 

Ей, човече спри се вече, помисли над тези слова

за живота след това.

 

 Изпрати: Айсел Сеферова

* * *